Nacionālais apgāds >> Medicīna >> Mācibu gramatas

Anatolijs Danilāns. Hroniskas aknu slimības. 1. grāmata, 2009.
Grāmata ir profesora ilgu darba gadu krātās teorētiskās un praktiskās pieredzes rezultāts. Grāmatā runāts ne tikai par aknu slimībām, bet apskatīts daudz plašāks jautājumu klāsts – ir ietvertas arī ziņas par sarežģītiem modernās medicīnas un bioloģijas atklājumiem. Taču autors ir darījis visu, lai sarežģītās lietas lasītājam būtu pieejamas iespējami uzskatāmā un saprotamā veidā.
Hronisku aknu slimību I grāmatā aplūkota galvenokārt alkohola taukainu aknu slimība (alkohola steatohepatīts) un nealkohola taukainu aknu slimība (ne alkohola steatohepatīts).
Grāmata bagātīgi ilustrēta krāsainiem attēliem.

Cena: Ls 8.96 (EUR 12.75). Cietie vāki, 240 x 165 mm, 391 lpp.
ISBN 978-9984-813-25-7

Iepriekšējā gramata: Juris Bērziņš. Nervu sistēmas slimību diagnostika. Kļūdas un risinājumi,  2010.
Nākamā grāmata: Anita Brila. Infekcijas slimību epidemioloģija, 2009.