Nacionālais apgāds >> Medicīna >> Mācibu gramatas

Anita Brila. Infekcijas slimību epidemioloģija, 2009.
Infekcijas slimību epidemioloģija ir zinātne par infekcijas slimību izcelšanos un izplatīšanās likumsakarībām sabiedrībā, zinātniski pamatotām šo slimību profilakses un apkarošanas metodēm.
Infekcijas slimības joprojām ir visizplatītākās slimības. Infekcijas slimības joprojām nopietni apdraud sabiedrības veselību.
Pilnīgojot un attīstot infekcijas slimību epidemioloģiju, iegūtās zināšanas un iemaņas var izmatot ne tikai slimību cēloņu un profilakses līdzekļu pētīšanā, bet arī veselības aprūpes efektivitātes noteikšanā un uzlabošanā.

Cena: Ls 5.60 (7.47 EUR). Cietie vāki, 165x240mm, 198 lpp.
ISBN 978-9984-26-409-7

Iepriekšējā gramata: Anatolijs Danilāns. Hroniskas aknu slimības.           1. grāmata, 2009.
Nākamā grāmata: Ingus Gārša. Neiroķirurģija, 2008.