Nacionālais apgāds >> Medicīna >> Mācibu gramatas

Ingus Gārša. Neiroķirurģija, 2008.
Neiroķirurģija turpina attīstīties vienlaikus tehnoloģiju sasniegumiem, kuri nodrošina labāku centrālās nervu sistēmas slimību attēldiagnostiku, kā arī palīdz izprast slimības gaitu un attīstīt racionālas ārstēšanas paņēmienus.
Šis neiroķirurģijas grāmatas otrais izdevums balstās uz iepriekšējo izdevumu, bet tajā papildus ir iekļauti jaunākie sasniegumi.

Cena: Ls 11.20 (EUR 15.94). Cietie vāki, 165x240mm, 283 lpp.
ISBN 978-9984-26-360-1

Iepriekšējā gramata: Anita Brila. Infekcijas slimību epidemioloģija, 2009.
Nākamā grāmata: Guna Laganovska. Acu slimības, 2008.